​Dagsorden for ordinær Generalforsamling i OIF motion den 2018-02-15

Valg af dirigent mfl.

 • ​2. Bestyrelsens beretning
 • ​3. Revideret regnskab for 2017 til godkendelse
 • ​4. Fremlæggelse af kontingentstørrelse
 • ​5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til
 • a. Revideret aktivitetsplan og budget 2018
 • ​6. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen​

Valg af formand

Formand Helle Würtz er på valg - modtager genvalg​

 • ​8. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Kurt Efraimsen er på valg – modtager genvalg

​Bestyrelsesmedlem Per Axelbo er på valg

 • ​9. Valg af suppleanter
 • ​10. Meddelelser fra OIF hovedbestyrelse (v. Jens Andersen)
 • ​11. Valg af delegerede til Hovedafdelingens generalforsamling
 • ​12. Eventuelt

Vel mødt.​

Følg os på

Facebook

Foreningen

Osted Idrætsforening

CVR: 26220017

Ostedhallen & Billardlokalerne

Langetoften 25, Osted
​4320 Lejre

Idrætsanlægget

Engtoften 26, Osted
​4320 Lejre