Badmintonskole i Ostedhallen i august 2021

Tilmeld dig her

Hovedgeneralforsamling den 18.6.2021 kl. 19 i Ostedhallen

Ingen adgang uden gyldigt Coronapas – Husk mundbind !!!

Dagsorden

​​

Afdelingsgeneralforsamlinger 2021:

Petanqueafdelingen: Torsdag d. 10. juni 2021 ​ kl. 19.00 Klubhuset

Badmintonafdelingen: Onsdag d. 9. juni 2021 ​ kl. 19.00 Ostedhallen

​Tennisafdelingen: Tirsdag d. 1. juni 2021 ​ kl. 19.00 Ostedhallen

Motionsafdelingen: Torsdag d. 3. juni 2021 ​ kl. 19.00 Klubhuset

Billardafdelingen: Torsdag d. 3. juni 2021 ​ kl. 19.00 Billard afd. lok.

Fodboldafdelingen: Der afholdes ikke generalforsamling, medlemmer er orienteret

Badminton - der var 9 til træning. Meget flot på første dag efter åbningen.​

Kære alle,

Hermed information om ændringer indenfor kultur & fritidsområdet i Lejre Kommune.

Således gælder fra fredag den 21. maj:

* Indendørs forsamlingsloft hæves til 50 personer og udendørs forsamlingsloft til 100 personer.

* Alle indendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter er åbne med anvendelse af coronapas for personer over 18 år.

Åbningen omfatter alle faciliteter, herunder foreningslokaler samt kultur-, medborger- og aktivitetshuse. Toilet- og omklædningsfaciliteter er åbne.

* Udendørs idræts- fritids- og foreningsaktiviteter kan afvikles i organiseret holdregi af 100 personer, med anbefaling om afstandskrav på 2 meter.

* Musik- og kulturskoler åbnes for personer over 18 år med anvendelse af coronapas.

* Sangaktiviteter i foreningsliv og på musik- og kulturskoler samt andre kunstområder, der tidligere er genåbnet, men hvor genåbningen ikke har omfattet sangaktiviteter, åbnes.

* Aftenskoler og Folkeuniversiteter åbner, ligesom der åbnes for korte kurser og dagelever på folkehøjskoler med både dagelever og overnattende elever, korte kurser på efterskoler og frie fagskoler samt indtægtsdækket virksomhed på ungdoms- og voksenuddannelser.

Om coronapasset.

Personer over 18 år skal kunne fremvise coronapas, altså dokumentation for enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte, for at deltage i indendørs aktiviteter. Der åbnes midlertidigt for, at personer, 14 dage efter første vaccinationsstik kan bruge dokumentation for dette som coronapas.

Kontrollen i regi af frivillige foreninger og på biblioteker kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle, der skal anvende coronapas. Ansvaret for gennemførelsen af den daglige stikprøvekontrol placeres hos den, der har rådighed over lokalet.

På bemandede faciliteter, fx ved koncert eller foredrag, hvor arrangør er til stede og har rådighed over facilitet og ansvar for aktivitet, skal kontrol af coronapas finde sted.

I ubemandede lokaler, fx fitnesslokaler og haller, og aktiviteter uden holdledere, fx motionsbadminton, skal der ikke udføres kontrol inden adgang til lokale, men man skal kunne fremvise coronapas på opfordring fra myndighed (fx politi, halinspektør, lokaleejer, bibliotekar).

Vi anbefaler alle foreninger der anvender ubemandede lokaler, fortsat at sikre gyldigt coronapas inden deltagelse i aktiviteter.


Læs mere her

En lille film om det der foregår i Osted Idrætsforening.

Kommende arrangementer

Ingen p.t.

Sponsorer​

Hurra! Vi har fået 15.332 kr. fra Dagli'Brugsen Osted og OK, som har givet os 30% ekstra i sponsorstøtte, nu hvor mange foreninger er presset i de her usædvanlige tider.

Tak til alle jer, der har tanket – og bliv endelig ved, det kan mærkes i klubkassen.

Følg os på

Facebook

Foreningen

Osted Idrætsforening

CVR: 26220017

Ostedhallen & Billardlokalerne

Langetoften 25, Osted
​4320 Lejre

Idrætsanlægget

Engtoften 26, Osted
​4320 Lejre