Hovedforeningen

Hovedafdelingens opgave er at samle trådene i foreningens afdelinger og koordinere arbejdet i foreningen. Dette arbejde gøres blandt andet på Hovedbestyrelsesmøder, der holdes ca. hver anden måned.

Hovedafdelingen ledes af en bestyrelse bestående af Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær og op til to FU medlemmer, samt afdelingernes formænd. De førstnævnte udgør Forretningsudvalget som varetager foreningens daglige drift.

Forretningsudvalget varetager kontakten til de offentlige myndigheder herunder kommune, politi, brandvæsen, forsikring m.m..

OIF er repræsenteret i flere udvalg og bestyrelser i Lejre Kommune, herunder bestyrelsen for hallerne i kommunen, brugerrådet for Ostedhallen, Lejre Idrætsunion og Folkeoplysningsudvalget.

OIF er også deltager i lokale ERFA-gruppe for flerstrengede foreninger, hvor der udveksles erfaringer og visioner.

Hovedafdelingen har udarbejdet et sæt etiske retningslinjer. Disse retningslinjer beskriver forhold som fairplay, doping, seksuelle krænkelser m.m.. I de etiske retningslinjer er naturligvis også et afsnit om indhentning af ”børneattester” i Det Centrale Kriminalregister, som alle trænere og ledere skal igennem, der har med børn og unge under 15 år at gøre.

Under Hovedafdelingen er foreningens støtteudvalg OIF Støtte. OIF Støtte afholder en række arrangementer for at samle penge ind, som afdelingerne kan søge til stævner, turnering, kurser, PR m.m. Udover overskuddet fra arrangementerne kan personer og virksomheder støtte med et passivt medlemskontingent.

Af sociale arrangementer afholder foreningen en årlig julefrokost samt Personalefest hvert andet år for foreningens bestyrelsesmedlemmer, trænere, ledere m.fl.. Derudover byder foreningen efter generalforeningen på et traktement for delegerede, bestyrelsesmedlemmer samt øvrige medlemmer og ledere.​​

Følg os på

Facebook

Foreningen

Osted Idrætsforening

CVR: 26220017

Ostedhallen & Billardlokalerne

Langetoften 25, Osted
​4320 Lejre

Idrætsanlægget

Engtoften 26, Osted
​4320 Lejre