Hovedforeningen

​​

Hovedafdelingens opgave er at samle trådene i foreningens seks afdelinger og koordinere arbejdet i foreningen. Dette arbejde gøres blandt andet på Hovedbestyrelsesmøder, der holdes ca. hver anden måned.

Hovedafdelingen ledes af en bestyrelse bestående af Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær samt afdelingernes formænd. De fire førstnævnte udgør Forretningsudvalget som varetager foreningens daglige drift.

Vi varetager kontakten til de offentlige myndigheder herunder kommune, politi, brandvæsen, forsikring m.m..

For Lejre Kommune fører Hovedafdelingen tilsyn med Ostedhallen og Klubhuset. Denne opgave er bortforpagtet til en ekstern entreprenør i Ostedhallen, som også er cafeteriaforpagter, og til Fodboldafdelingen i Klubhuset.

Ydermere deltages aktivt i arbejdsgrupper nedsat af Lejre Kommune. De seneste år har det blandt andet været med harmonisering af haldriften i kommunens idrætshaller samt harmonisering af kommunens tilskud til foreningerne.

En af foreningens tidligere ledere er valgt til Lejre Kommunes Folkeoplysningsudvalg, indstillet af Osted Idrætsforening.

Derudover deltager vi i en lokal ERFA-gruppe for flerstrengede foreninger, hvor der udveksles erfaringer og visioner.​

Hovedafdelingen har udarbejdet et sæt etiske retningslinjer. Disse retningslinjer beskriver forhold som fairplay, doping, seksuelle krænkelser m.m.. I de etiske retningslinjer er naturligvis også et afsnit om indhentning af ”børneattester” i Det Centrale Kriminalregister, som alle ledere, der har med børn og unge under 15 år at gøre, naturligvis skal igennem.

Under Hovedafdelingen er foreningens støtteudvalg OIF Støtte. OIF Støtte afholder en række arrangementer for at samle penge ind, som afdelingerne kan søge til stævner, turnering, PR m.m.. Arrangementerne er i øjeblikket Party i Ostedhallen, Sankt Hans, Skovtursbingo og Juletræ. Udover overskuddet fra arrangementerne kan personer og virksomheder støtte med et kontingent.

Af sociale arrangementer afholder foreningen en årlig julefrokost samt Personalefest hvert andet år for foreningens bestyrelsesmedlemmer, trænere, ledere m.fl.. Derudover byder foreningen efter generalforeningen på et traktement for delegerede, bestyrelsesmedlemmer samt øvrige medlemmer og ledere.​

Følg os på

Facebook

Foreningen

Osted Idrætsforening

CVR: 26220017

Ostedhallen & Billardlokalerne

Langetoften 25, Osted
​4320 Lejre

Idrætsanlægget

Engtoften 26, Osted
​4320 Lejre