Hovedforeningen​

Hovedafdelingens opgave er at samle trådene i foreningens seks afdelinger og koordinere arbejdet i foreningen. Dette arbejde gøres blandt andet på hovedbestyrelsesmøder der afholdes ca. hver anden måned.

Hovedafdelingen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær samt underafdelingernes formænd.

Vi varetager kontakten til de offentlige myndigheder, herunder kommune, politi, brandvæsen, forsikringsselskaber mm. Derudover så fører hovedafdelingen tilsyn med Osted hallen og klubhuset for Lejre kommune.

Driften af cafeteriet samt klubhus er bortforpagtet til tredjemand i Osted hallen, driften af klubhuset er bortforpagtet til FC Lejre (fodboldafdelingen).

Ydermere deltages aktivt i arbejdsgrupper nedsat af Lejre kommune, herunder Lejre Idrætsunion (LIU) og Folkeoplysningsudvalget.

Derudover deltager formanden for OIF aktivt i en lokal erfagruppe bestående af ligesindede flerstrengede foreninger, hvor der udveksles erfaringer og visioner.​

​Hovedafdelingen har udarbejdet et sæt etiske retningslinier. Disse retningslinier beskriver forhold som fairplay, doping, seksuelle krænkelser mm. I de etiske retningslinier er der også et afsnit omhandlende indhentning af børneattester i det centrale kriminalregister, som samtlige ledere, trænere og andre der har med unge under 15 år at gøre, skal visiteres og godkendes i.

Under hovedafdelingen ligger foreningens støtteudvalg OIF støtte, der afholder en række arrangementer for at samle penge ind. Det er penge som OIF's underafdelinger løbende kan søge om i form af tilskud til turneringer, stævner, rejser, PR og meget andet. De fastlagte arrangementer er pt. en oktoberfest, Sankt Hans aften på Idrætsanlægget, Skovtursbingo og en juletræsfest.

Udover overskuddet fra arrangementer kan både virksomheder og private støtte med kontante indbetalinger.

OIF holder også en del sociale arrangementer for de frivillige ledere , trænere og andre inviterede frivillige. Bl.a holdes der hvert år en julefrokost og hvert andet år en personalefest.

Til OIF's (hovedafdelingens) årlige generalforsamling bydes der derudover altid på et traktement for bestyrelsesmedlemmerne, de delegerede, foreningens øvrige medlemmer og fremmødte.

Følg Osted Idræt på Facebook