OIF Støtte

Under Hovedafdelingen er foreningens støtteudvalg OIF Støtte. OIF Støtte afholder en række arrangementer for at samle penge ind, som afdelingerne kan søge til stævner, turnering, kurser, PR m.m. Udover overskuddet fra arrangementerne kan personer og virksomheder støtte med et passivt medlemskontingent.

Når du er medlem af OIF Støtte, har du tilhørsforhold til foreningen og nogle rettigheder. Dit kontingent går ubeskåret til OIF Støtte, som så kan støtte afdelingerne i OIF med f.eks. tilskud til børn og unges rejser til kampe og stævner, eller billardspillere der har transportudgifter i forbindelse med Danmarksmesterskab i Jylland.

​Der kan også søges til træner og lederuddannelse herunder førstehjælpskursus til alle foreningens trænere og leder.

​Tilmelding til førstehjælpskursus på oif@oif.dk

​Retningslinjer for ansøgning om støtte fra OIF/OIF Støtte

OIF Støtte består af de til enhver tid siddende medlemmer af OIF Hovedbestyrelse.

Formand er den til enhver tid siddende formand for OIF.

Støtte puljen vil være en pulje der kan bl.a. kan yde tilskyd til nye og udviklende tiltag indenfor idrætsaktiviteter i OIF.

Afdelinger der aktivt stiller med frivillige til de løbende arrangementer, vil have fortrinsret når der ansøges om midler fra puljen.

Støtte kan søges to gange årligt pr.1. april og pr. 1. oktober. Ansøgning skal ske til formanden for OIF/OIF Støtte på et særligt ansøgningsskema.

Der skal benyttes ét ansøgningsskema pr. arrangement.

OIF’s Hovedbestyrelse/OIF Støtte behandler på førstkommende møde ansøgningen.

Der kan søges støtte til deltagelse i mesterskaber, stævner, til træner og nyt udstyr, især nye ting der kan gøre den enkelte idræt mere spændende og udfordrende vil være velkomne. Der kan søges til ældre aktiviteter og ældre arrangementer som kan forbedre sundheden. ​Herudover kan der søges om støtte til andre særlige formål.

Der kan ikke søges støtte til tabt arbejdsfortjeneste eller dækning af almindelige driftsudgifter.

Støtte til mesterskaber og stævner kan dække tilmelding, transport, bespisning, overnatning og lignende for både deltagere og ledere.

Der kan kun søges støtte til medlemmer af OIF.

Ansøgningen skal vedlægges Budget/regnskab for arrangementet. Der kan normalvis ikke ydes støtte bagudrettet.

Er ansøger vidende om, at der kan søges tilskud andet steds (kommune, specialforbund med mere) skal dette gøres forud for ansøgning til OIF Støtte.

Nærværende retningslinjer er vedtaget på OIF Hovedbestyrelsesmøde den 11. maj 2020.

Ansøgningsskema

Følg Osted Idræt på Facebook