Reservation af baner

Reglerne har til formål at sikre alle medlemmer rimelig mulighed for reservering af baner, at sikre størst mulig udnyttelse af banekapaciteten. Det henstilles at reglernes formål og ordlyd efterleves, således at sæsonen kan afvikles til medlemmernes tilfredshed.

 1. Reservationsbogen findes på tennisterrassen.
 2. Reservation af spilletid kan kun fortages af medlemmer i OIF's Tennisafdeling.
 3. Alle reservationer skal foretages med navn og medlemsnummer.
 4. Medlemmer kan reservere 2 spilletimer ad gangen, dog ikke samme dag og ikke med samme "makker".
 5. Bane til udfordringskampe kan reserveres over 2 timer.Ved reservation skal skrives"Udfordringskamp".
 6. Der må ikke reserveres spilletimer til eget brug i et andet medlems navn.
 7. Junior / Ældremedlemmer (under 18år/over 60 år) må ikke reservere spilletider på hverdage efter kl.18.00, med mindre de reserverer samme med en seniorspiller. Banen må dog gerne benyttes, såfremt den er ledig. Juniorer, der på grund af arbejde eller lignende ikke kan spille før kl.18.00, kan kontakte spilleudvalget om dispentation.​
 8. Afdelingens medlemmer kan medtage spillende gæster mod betaling af 40.- kr. pr. time pr. gæst. Betaling lægges i postkassen ved tennisterassen. Kuverter til penge findes ved reservationsbogen.

 9. Såfremt en reserveret spilletime ikke er taget i anvendelse senest 5 minutter efter timens begyndelse, må banen betragtes som ledig og kan frit benyttes, dog således at seniorer har fortrinsret på hverdage efter kl.18.00. Har juniorer taget en bane i anvendelse har de dog ret til at forblive på banen indtil næste spilletime starter.

 10. Banerne skal behandles varsomt. Efter endt spil SKAL banerne klargøres ifølge den ophængte anvisning og lågen skal låses, når man som den sidste forlader banerne.

 11. Spilleudvalget foretager reservation af baner til træning m.m og forbeholder sig ret til om nødvendigt at flytte eller anullere reserverede spilletider efter aftale med de berørte medlemmer.

Følg Osted Idræt på Facebook