​Osted idrætsforenings vejledning for opfyldelse af Persondata forordningen af 25.5.2018


Osted idrætsforening skal ligesom alle andre foreninger opfylde den nye persondata forordning af 25 maj 2018.​


Vi kan kun registrere de oplysninger i vores medlems administration system, som du selv har givet os ved din indmeldelse, hvilket er:

Navn, adresse, telefon og mobil nummer, e-mail-adresse og fødselsdag og år.

Vi har i forlængelse heraf indført din indmeldelsesdato, køn og de hold/aktiviteter, som du ønskede at være aktiv på.

Ovenstående oplysninger anvendes alene til opkrævning af det årlige medlemskontigent, samt løbende overblik over de hold/aktiviteter, som du er aktiv på

Du har ret til /krav på  at få adgang til dine egne oplysninger og du kan selv jf. tidligere info ”Tjek dine egne data hos oif. og afdelingerne få indblik heri og ajourføre dem


Hovedbestyrelsen i OIF.

Følg os på

Facebook

Foreningen

Osted Idrætsforening

CVR: 26220017

Ostedhallen

Langetoften 25, Osted
​4320 Lejre

Idrætsanlægget

Engtoften 26, Osted
​4320 Lejre